LEKTOR JĘZYKA POLSKIEGO DLA OBCOKRAJOWCÓW

 

lektor języka polskiego dla obcokrajowców – dorośli

wymagania:

– wykształcenie pedagogiczne / certyfikat językowy poziom B2, C1 (język polski)

– znajomość języka ukraińskiego na poziomie komunikacyjnym

NAUCZYCIELOM (LEKTOROM) OFERUJEMY:

  • zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia zawartej z Kobierzyckim Ośrodkiem Kultury ze stałą stawką godzinową wynagrodzenia (lub ewentualnie rozliczenie na podstawie wystawianych faktur w przypadku nauczycieli/lektorów, którzy prowadzą działalność gospodarczą);
  • możliwość uzgodnienia grafiku (dni i godzin) prowadzenia zajęć językowych – dostosowanie rozkładu zajęć nowych grup do możliwości czasowych nauczyciela (lektora).

ZADANIA NAUCZYCIELA (LEKTORA):

  1. Nauczanie obcokrajowców języka polskiego – prowadzenie regularnych zajęć językowych dla grup osób pochodzących z Ukrainy, w formie stacjonarnej we Kobierzycach (możliwe rozszerzenie ilości miejsc), w ramach intensywnego kursu językowego.
  2. Przygotowywanie na bieżąco zajęć lekcyjnych, ocena postępów nauki, dostosowywanie programów zajęć do umiejętności i potrzeb uczestników, prowadzenie niezbędnej dokumentacji zajęć.

OCZEKIWANIA WOBEC NAUCZYCIELI (LEKTORÓW):

  1. Dobra znajomość języka polskiego, jego zasad, gramatyki, leksyki, ortografii, prawidłowej wymowy i pisowni.
  2. Posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie metodyk i technik nauczania języka obcego, a także dostosowania programów zajęć do potrzeb uczestników grupy.
  3. Bardzo dobre zdolności komunikacyjne oraz chęć i gotowość do regularnej pracy z grupami obcokrajowców.
  4. Posiadanie doświadczenia w nauczaniu języka polskiego jako obcego.
  5. Znajomość języka ukraińskiego w stopniu umożliwiającym komunikację w tym języku (rozumienie w mowie i piśmie).

PONADTO MILE WIDZIANE BĘDĄ:

  1. Wykształcenie filologiczne lub lingwistyczne (albo wykształcenie specjalistyczne w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego), ewentualnie trwające studia wyższe na kierunkach filologicznych lub lingwistycznych.

 

 

ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW:

Zainteresowanych współpracą zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń na adres e-mail: sekretariat@kultura-kobierzyce.pl

W temacie wiadomości mailowej prosimy napisać: „Nauczyciel języka polskiego jako obcego”.

W zgłoszeniu prosimy uwzględnić:

1) dane kandydata: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, aktualną miejscowość zamieszkania (pobytu), numer telefonu, adres e-mail, obywatelstwo;

2) opis dotychczasowego doświadczenia kandydata;

3) informację o wykształceniu (lub trwającej nauce), innych kwalifikacjach, posiadanej wiedzy i umiejętnościach, znajomości języków obcych, zainteresowaniach;

4) możliwości czasowe (od kiedy kandydat może rozpocząć prowadzenie zajęć, w jakie dni tygodnia i w jakich godzinach może prowadzić zajęcia);

Do zgłoszenia prosimy dołączyć CV kandydata.

Ponadto do zgłoszenia można dodatkowo dołączyć list motywacyjny (jednak nie jest to konieczne).

W treści zgłoszenia prosimy umieścić klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez Kobierzycki Ośrodek Kultury dla potrzeb procesu rekrutacji nauczycieli (lektorów) języka polskiego jako obcego.”.

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego tel.: tel. 71 311 12 00, wew. 21.

Zachęcamy zainteresowanych kandydatów do jak najszybszego nadsyłania zgłoszeń.