Instruktorka: Marzena Kierzkowska
Wiek: 0-3 lata
Zajęcia: płatne 150 za kwartał
Miejsce: Kobierzyce
Zapisy: Kobierzycki Ośrodek Kultury, ul. Ludowa 7, Kobierzyce
Dział Sekcji pok. 16, II p.
Dodatkowe informacje tel. 608 329 418, 663 994 000

Zajęcia ogólnorozwojowe, w których biorą udział dzieci wraz z rodzicami. Obejmują ćwiczenia z motoryki, usprawnienia aparatu mowy (ćwiczenia języka, jamy ustnej, ćwiczenia i zabawy oddechowe), ćwiczenia orientacji w przestrzeni oraz koordynację wzrokowo-ruchową.
Muzykowanie dotyczy gry na instrumentach w sposób swobodny i określony, śpiewania piosenek z repertuaru dziecięcego oraz, tańczenia, zabaw z rytmem, uczenia się dźwięków z otoczenia. Zajęcia te rozwijają motorykę i koordynację ruchowa u dzieci.
Różnorodne aktywności mają na celu rozwijać wrażliwość, pobudzać korę mózgową, wspomagać kreatywność, aktywność, zaspokajać naturalną dla dziecka potrzebę ekspresji. Zajęcia odbywają się w niedużych kameralnych grupach.