Dyrygentka: Barbara Janas
Wiek: klasy 0 – VIII
Zajęcia: bezpłatne, otwarty nabór
Sekcja Kobierzyce – zajęcia w Kobierzyckim Ośrodku Kultury
Sekcja Bielany Wrocławskie – zajęcia w SP w Bielanach Wrocławskich – zawieszone z powodu pandemii COVID – 19
Zapisy: Kobierzycki Ośrodek Kultury, ul. Ludowa 7, Kobierzyce
Dział Sekcji, pok. 16, II p.
Dodatkowe informacje: tel. 608 329 418, 663 994 000

Zajęcia są świetną propozycją dla dzieci i młodzieży chcących w przyjaznej atmosferze wypróbować swoich siły pod okiem fachowca. Próby mają na celu rozwój muzycznych umiejętności, ale przede wszystkim są dobrą zabawą. Korzyści z uczestnictwa w śpiewie chóralnym są nie do przecenienia. Dziecko i młody człowiek wyrabia w sobie poczucie odpowiedzialności i punktualności. Zespół daje też poczucie tożsamości grupowej i stwarza okazję do rozmów na wspólne tematy. Chór to również naturalna logopedia za względu na pracę wszystkimi mięśniami, które biorą udział w mowie. Z kolei praca nad oddechem uczy, jak opanowywać stres.
Chórzyści poznają różne piosenki, śpiewają w wielu językach i stylach. Uczestniczą w uroczystościach gminnych oraz imprezach organizowanych przez Kobierzycki Ośrodek Kultury (rocznice odzyskania niepodległości, festyny świąteczne, występy z okazji Dnia Babci i Dziadka).
Zespół powstał we wrześniu 2017 roku z inicjatywy Kobierzyckiego Ośrodka Kultury. Członkami są dzieci i młodzież zamieszkujący gminę Kobierzyce, którzy wyróżniają się muzykalnością i pasją do śpiewu.