Wiek: dzieci , młodsza grupa 4-5 lat, starsza grupa 5 –6 lat (balet)

Zajęcia: płatne, otwarty nabór, maksymalna liczba uczestników 12

Miejsce: Kobierzyce, Wysoka

Zapisy: Kobierzycki Ośrodek Kultury, ul. Ludowa 7  Kobierzycach pok. 16,

669-627-200 lub 608-329-418

 

Balet

Kobierzyce- I gr. „Pirueciki”, II gr. „Baleriny”

Wysoka- „Iskierki”

Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku 4-5 i 5-6 lat. Podczas zajęć dzieci pracują nad płynnością i precyzją wykonywanych ruchów, zręcznością oraz stymulacją naturalnej, spontanicznej potrzeby ruchu i tańca dla okresu wczesnego dzieciństwa. Zajęcia rytmiki z elementami baletu tworzą istotny etap w całym procesie nauki tańca. Stanowi to podstawę do podjęcia w przyszłości nauki z zakresu wszystkich innych technik tanecznych z wykorzystaniem muzyki klasycznej oraz współczesnej. Grupy są podzielone wiekowo i dostosowane do umiejętności. Na zajęciach dzieci uczą się podstawowych form tanecznych, gimnastycznych i akrobatycznych. Ćwiczenia wykonywane są w różnym rytmie i z różną szybkością. Tworzenie układów tanecznych na danym materiale muzycznym pobudza zmysłowo ćwiczących i emocjonalnie rozwija ich wyobraźnię.