Wiek: dzieci , młodsza grupa 4-5 lat, starsza grupa 6 lat (balet), 4-6 lat (Wysoka)

Zajęcia: płatne, otwarty nabór, maksymalna liczba uczestników 10-12

Miejsce: Kobierzyce, Wysoka

Dodatkowe informacje: tel. 663-994-000, 669 627 200, 608 329 418

 

Balet

Kobierzyce- I gr. „Pirueciki”, II gr. „Baleriny”

Wysoka- „Iskierki” (4-6 lat)

Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku 4-5 i 5-6 lat. Podczas zajęć dzieci pracują nad płynnością i precyzją wykonywanych ruchów, zręcznością oraz stymulacją naturalnej, spontanicznej potrzeby ruchu i tańca dla okresu wczesnego dzieciństwa. Zajęcia rytmiki z elementami baletu tworzą istotny etap w całym procesie nauki tańca. Stanowi to podstawę do podjęcia w przyszłości nauki z zakresu wszystkich innych technik tanecznych z wykorzystaniem muzyki klasycznej oraz współczesnej. Grupy są podzielone wiekowo i dostosowane do umiejętności. Na zajęciach dzieci uczą się podstawowych form tanecznych, gimnastycznych i akrobatycznych. Ćwiczenia wykonywane są w różnym rytmie i z różną szybkością. Tworzenie układów tanecznych na danym materiale muzycznym pobudza zmysłowo ćwiczących i emocjonalnie rozwija ich wyobraźnię.