Wiek: od 5-7 lat i 8-10 lat

Zajęcia: nieodpłatne, maksymalna liczba uczestników w grupie 12 osób

Miejsce: Wysoka, ul. Chabrowa 4

Dodatkowe informacje: tel. 663-994-000, 669-627-200, 608-329-418

 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Program skierowany jest do dzieci przedszkolnych i edukacji wczesnoszkolnej. Proponowana edukacja muzyczna zorganizowana jest w formie zajęć pozaszkolnych. Zajęcia dają możliwość rozwijania uzdolnień muzycznych, kształcenia zainteresowań muzycznych, przygotowują do świadomego i aktywnego uczestnictwa w kulturze muzycznej. Dzieci zdobyte umiejętności zaprezentują podczas występów, uroczystości KOK i muzycznych konkursów. Realizacja programu przyczyni się do rozwijania umiejętności muzykowania w zespole, rozbudzi twórcze postawy oraz wpłynie na wrażliwość estetyczną, podopiecznych, kształtując ich jako świadomych odbiorców sztuki. Ważny też jest aspekt wychowawczy zajęć, gdzie dzieci kształtują w sobie poczucie odpowiedzialności, systematyczności, świadomego wykorzystania czasu wolnego oraz umiejętność współdziałania w grupie.

Zajęcia zespołu wokalnego/chóru przeznaczone są dla pragnących rozwijać swoje zamiłowania do śpiewu. Do zespołu może należeć każdy kto chce śpiewa. Udział w zajęciach jest dobrowolny.

Prowadzący zajęcia stara się utrzymać zainteresowanie dzieci do zespołowego śpiewania, poprzez:
• ciekawy sposób prowadzenia zajęć,
• atrakcyjny i zarazem wartościowy repertuar,
• unikanie schematycznego sposobu prowadzenia zajęć,
• organizowanie występów zespołu na uroczystościach organizowanych przez KOK.
Dziecko:
• Kształci głos i umiejętność posługiwania się nim.
• Doskonali słuch muzyczny oraz wrażliwość intonacyjno – emisyjną.
• Ćwiczy podstawowe umiejętności wokalne.
• Wytwarza trwałe i wartościowe estetycznie nawyki kontaktu z muzyką różnego typu.
• Rozwija umiejętność współżycia w grupie zjednoczonej wspólnymi zainteresowaniami.

  • Ćwiczy systematyczność i obowiązkowość.
  • Wartościowo wypełnia czas wolny od zajęć lekcyjnych.
  • Utrzymuje kontakt z muzyką oraz podnosi kulturę muzyczną środowiska.