Spotkanie pn. „Wspólna wędrówka” było wspólną inicjatywą Urzędu Gminy Kobierzyce, Związku Sybiraków i Kobierzyckiego Ośrodka Kultury. Tego dnia brzmienie kresowej muzyki wypełniło naszą salę widowiskową. Spotkanie dedykowane kresowianom, sybirakom i kombatantom rozpoczęła Agnieszka Miza – Dyrektor Kobierzyckiego Ośrodka Kultury, zaś przybyłych na wydarzenie gości powitał Wójt Gminy Kobierzyce – Ryszard Pacholik. W imieniu Związku Sybiraków głos zabrał Eugeniusz Kuszka – Prezes oddziału we Wrocławiu. Prelekcję dotyczącą problematyki Kresowej wygłosił dr Tadeusz Samborski – prezes Stowarzyszenia „Krajobrazy”, którego wypowiedź zamknęła część oficjalną.

W muzyczną wędrówkę wybraliśmy się wraz z polsko-białoruskim zespołem „ART-Trio”. Marina Towarnicka, Nadzieja Brońska i Witali Oleszkiewicz zaprezentowali nam najbardziej znane kresowe melodie i przebój Anny German pt. „Człowieczy los”. Wydarzenie zostało wzbogacone występem zespołu folklorystycznego „Jarzębina”, który pozostał przy charakterystycznych kresowych brzmieniach i zachęcił publiczność do wspólnego śpiewu.

Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie!