OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Po usilnych prośbach i namowach pracowników Kobierzyckiego Ośrodka Kutury , św. Mikołaj zgodził się odwiedzić dzieci z prowadzonego przez siostry zakonne Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Wierzbicach trochę wcześniej. Niestety ze względu na epidemię nie mógł spotkać się bezpośrednio z dziećmi ale na ręce opiekunek przekazał drobne upominki i trochę słodkości.