Szanowni Państwo,

Kobierzycki Ośrodek Kultury poszukuje:

 • Opiekunów do prowadzenia świetlicy profilaktyki środowiskowej w następujących miejscowościach:

Krzyżowice, Kuklice, Księginice, Wysoka, Szczepankowice.

Praca 2 razy w tygodniu po 3- 4 godziny, umowa zlecenie.

Stawka: 50 zł brutto / h

Od kandydatów/ kandydatek oczekujemy:
• Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalna, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą
• Ukończone studia na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauka o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,
• Co najmniej wykształcenie średnie oraz kurs opiekuna/wychowawcy wypoczynku, opiekuna wycieczek
• Zaświadczenie o niekaralności
• Aktualną książeczkę sanitarno – epidemiologiczną
CV wraz z listem motywacyjnym prosimy składać drogą mailową z dopiskiem „Praca – Świetlice” – na adres biuro@kultura-kobierzyce.pl.
Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)„.

 • Instruktora zajęć ceramicznych.
  W związku z planowanym rozszerzeniem sekcji Ceramiki, Kobierzycki Ośrodek Kultury poszukuje dodatkowego Instruktora Ceramiki.
  Oferujemy pracę w kreatywnym zespole na terenie Gminy Kobierzyce w godz. 15:00-20:30, umowa zlecenie
  CV wraz z listem motywacyjnym prosimy składać drogą mailową z dopiskiem „Praca – Instruktor Ceramiki” – na adres biuro@kultura-kobierzyce.pl.
  Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
  Dodatkowe informacje pod numerem tel. 71 311 12 00