Kobierzycki Ośrodek Kultury zaprasza chętne dzieci do udziału w konkursie plastycznym na plakat o ochronie środowiska. Szczegóły konkursu w załączonym regulaminie.

Prace konkursowe powinny być dostarczone osobiście do Kobierzyckiego Ośrodka Kultury w godz. 8:00-19:00 (możliwość pozostawienia pracy w bibliotece KOK w Kobierzycach w godzinach jej pracy) lub listownie przesłać na adres: Kobierzycki Ośrodek Kultury, ul. Ludowa 7, 55-040 Kobierzyce, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.05.2021r