komunikat informacja Kobierzyckiego Ośrodka KulturyUprzejmie informujemy, że od 8.01.2020 r. do 17.01.2020 r. przyjmowane będą dokumenty na zimowisko w Szklarskiej Porębie w terminie 15.02.2020 r. – 22.02.2020 r. Zimowisko organizowane są wyłącznie dla dzieci urodzonych między 1.01.2007 r. a 31.12.2011 r. Wymagane dokumenty w załączeniu, należy wypełnić je drukowanymi literami:

1. deklaracja
2. karta z Kuratorium Oświaty
3. zgoda na podawanie leków
4. dodatkowa propozycja jazdy na nartach podczas zimowiska

Dla informacji rodziców:

  1. harmonogram
  2. lista rzeczy do zabrania

Deklaracje będą przyjmowane:

1.    8.01.20 r. w godzinach 8.00-10.00 w galerii (poziom 0) w KOK, w godzinach 10:00-16:00 w pokoju nr. 16 (poziom II) w KOK.
2.    W pozostałe dni deklaracje można składać w pokoju nr 16 (poziom II) w KOK w godzinach urzędowania: 8.00 – 16.00 oraz na portierni w godzinach 16.00 – 20.00.

UWAGA!

Od dnia 21.01.2020 r.,  każdy z rodziców bądź opiekunów prawnych indywidualnie sprawdza wyniki rekrutacji wg nadanego numeru w dniu składania deklaracji na stronie KOK ( kultura-kobierzyce.pl ), zaś po zakwalifikowaniu dziecka jako uczestnika warsztatów rodzic wnosi opłatę w wysokości 500 zł  za zimowisko na nr konta: 20 9575 0004 0000 0316 2000 0010 ( w tytule: zimowisko, imię i nazwisko dziecka). Jeżeli do dnia  24.01.2020 r., rodzic bądź opiekun prawny nie wpłaci wyznaczonej kwoty będzie to jednoznaczne z rezygnacją udziału dziecka w warsztatach i zostanie ono automatycznie wykreślone z listy uczestników – przy czym za dzień zapłaty liczony jest dzień uznania rachunku KOK – zaś jego miejsce zajmuje kolejne dziecko z listy rezerwowej, które nie zostało zakwalifikowane w pierwszej turze naboru.

karta z oświaty

DEKLARACJA- ZIMOWISKO W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

zgoda na podawanie leków

Dodatkowa propozycja jazdy na nartach podczas zimowiska

Harmonogram tydz. II Szklarska Poręba

lista rzeczy do zabrania- Zimowisko