Plakat warsztatów świątecznych w ramach cyklu "Pora dla seniora" 5.12.2019

Ostatnie spotkanie w 2019 rok z cyklu „Pora dla seniora” upłynęło 5 grudnia w przedświątecznej atmosferze podczas warsztatów bożonarodzeniowych ozdób. Do dyspozycji były różne naturalne materiały, jak szyszki, igliwie, elementy drewniane oraz świece i małe bombki, z których uczestniczące w warsztatach panie wyczarowywały różne ozdoby. Ten czas był dla wszystkich bardzo miły i twórczy.
Warto dodać, że ten pierwszy rok spotkań specjalnie dedykowanych osobom dojrzałym został bardzo życzliwie przyjęty. Tematy były różnorodne, od edukacyjno-poznawczych, przez warsztaty artystyczno-rękodzielnicze, po spotkanie z krzyżówkami z udziałem znakomitego szaradzisty Stanisława Bisko a także koncert w 200. rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki. Łącznie odbyło się 10 takich spotkań, w których uczestniczyło w ciągu całego roku wiele osób, z których część utworzyła stałą grupkę, obecną prawie na każdej „Porze dla seniora”.
Cykl ten będzie kontynuowany w 2020 roku wpisując się w ideę edukacji kulturalnej i tworzenia przestrzeni dla rozbudzania zainteresowań artystycznych, w tym także rękodzieła, przeznaczonej dla osób starszych. Właśnie ta część tematyczna budziła największe zainteresowanie a uczestnicy nabierali wiary we własne umiejętności twórcze.

Izabella Starzec