Drodzy Czytelnicy, z okazji Tygodnia Bibliotek, zapraszamy serdecznie do zapoznania się z wirtualną wystawą pt. “Książka Roku 2020”, w której znajdziecie informacje o wartościowych pozycjach dla młodych odbiorców! Niektóre z tych pozycji czekają na Państwa w bibliotekach. Serdecznie zapraszamy!

Wirtualna wystawa pt. “Książka Roku 2020”

Warto wiedzieć…

International Board on Books for Young People – Międzynarodowa Izba ds. Książek dla Młodych narodziła się po II wojnie światowej z inicjatywy pisarzy, wydawców, nauczycieli i filozofów pod wodzą pisarki i dziennikarki Jelli Lepman. W orbicie zainteresowań IBBY znajdują się literatura i książka dla dzieci i młodzieży oraz same dzieci i ich prawa. Od 1953 r. organizacja dąży do podwyższania standardów artystycznych i wydawniczych, promując wysokoartystyczną książkę dla młodych odbiorców, wspiera badania naukowe wokół literatury dla niedorosłych oraz działa na rzecz ponadnarodowej komunikacji poprzez tę literaturę. Z drugiej strony głosi prawo każdego dziecka do wartościowych książek, wspomagając działalność wydawnictw w krajach rozwijających się. Bazując na międzynarodowym systemie wymiany informacji, wydaje kwartalnik o światowej literaturze dla dzieci BOOKBIRD. Prowadzi także międzynarodowe Centrum Dokumentacji Książek dla Dzieci Upośledzonych przy Bibliotece Miejskiej w Toronto. Obecnie IBBY skupia ponad 80 sekcji narodowych. Więcej informacji na www.ibby.org

 

Polska Sekcja IBBY – Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych jest organizacją non-profit i działa od roku 1973. W ramach stowarzyszenia współpracuje z szeroko pojętym kręgiem ludzi książki – pisarzami, ilustratorami, tłumaczami, wydawcami, bibliotekarzami, publicystami, animatorami kultury, środowiskiem akademickim. Bierze udział w sympozjach i panelach w kraju i za granicą. Uczestniczy w międzynarodowym systemie wymiany informacji o rynku książki dla dzieci. Cele Polskiej Sekcji IBBY to między innymi integracja środowisk profesjonalnie związanych z książką dla dzieci, promocja osiągnięć polskich pisarzy, ilustratorów oraz tłumaczy za granicą, inicjowanie prac naukowych i działalność oświatowa, a także promowanie idei, zgodnie z którą książka dziecięca jest jednym z najważniejszych czynników kształtujących kulturę w ogóle. Więcej informacji na www.ibby.pl

 

Konkurs „Książka Roku” realizowany jest co roku przez Polską Sekcję IBBY – pierwsza edycja odbyła się w 1988. Na celu ma promocję wartościowej literacko i artystycznie książki dla młodych odbiorców, a nagradzani są współcześnie żyjący rodzimi twórcy. Ich ambicją jest, żeby „Książka Roku” uwzględniała cały bieżący rynek wydawniczy, każdą edycję starają się propagować jak najszerzej wśród wydawców. W konkursie „Książka Roku” przyznawane są nagrody w trzech kategoriach:

  • literackiej (dwie równorzędne nagrody – za książkę dla dzieci i za książkę dla młodzieży)
  • graficznej (dwie równorzędne nagrody – za książkę obrazkową oraz za ilustracje i koncepcję graficzną)
  • upowszechnianie czytelnictwa – dla osób prywatnych lub instytucji, które aktywnie działają na rzecz upowszechniania czytelnictwa i promocji książki dla młodych odbiorców.

Konkurs dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nagrody przyznaje jury powoływane przez Zarząd Polskiej Sekcji IBBY, a finansowane są ze środków pozyskanych od sponsorów. Wydawcy nagrodzonych książek uzyskują prawo do używania na nich znaku graficznego nagrody. Książki prezentowane są na polskim stoisku podczas Międzynarodowych Targów Książki dla Dzieci m.in. w Bolonii.