Kobierzycki Ośrodek Kultury informuje, że od dnia 20.01.2023 r. można wpłacać kwotę 300 zł za  półkolonie organizowane przez KOK.

Opłatę wnosi rodzi/ opiekun prawny za tydzień ferii na nr konta : 20 9575 0004 0000 0316 2000 0010 ( w tytule: półkolonie w KOK, tydzień I lub II, Imię i nazwisko dziecka, miejsce, np. Kobierzyce lub Bielany Wr. lub Wysoka, lub Tyniec Mały). Jeżeli do dnia  25.01.2023 roku, rodzic bądź opiekun prawny nie wpłaci wyznaczonej kwoty będzie to jednoznaczne z rezygnacją udziału dziecka w półkoloniach i zostanie ono automatycznie wykreślone z listy uczestników, przy czym za dzień zapłaty liczony jest dzień uznania rachunku KOK, zaś jego miejsce zajmuje kolejne dziecko z listy rezerwowej, które nie zostało zakwalifikowane w pierwszej turze naboru.