Kobierzycki Ośrodek Kultury zaprasza na zajęcia do świetlic profilaktyki środowiskowej w następujących miejscowościach:

Kuklice (świetlica wiejska) w poniedziałki (godz. 17.00-20.00) i środy (godz. 16.00-19.00)

Krzyżowice (ul. Główna 18) we wtorki (godz. 16.00-19.00) i czwartki (godz. 16.30-19.30)