Kobierzycki Ośrodek Kultury zaprasza dzieci na warsztaty pn. „Tydzień z Aglomeracją Wrocławską”

Warsztaty odbędą się w Kobierzyckim Ośrodku Kultury ul. Ludowa 7, Kobierzyce.

Warsztaty zorganizowane są dla dzieci w wieku 7-13 lat

Osoby zainteresowane warsztatami dokonują zapisu e-mailowo. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres email: asiadaczka@kultura-kobierzyce.pl

Zapisy będą odbywały się od dnia: 10.06.2024 r. od godz. 7.00

Rodzic/opiekun prawny może pobrać ze strony internetowej www.kultura-kobierzyce.pl formularz na zapisy.

KOK będzie informował o zakwalifikowaniu się dziecka na warsztaty drogą telefoniczną (SMS).

Poniżej: formularz zgłoszeniowy i program warsztatów

 

Program – -Tydzień z Aglomeracją Wrocławską- w Gminie Kobierzyce w terminie od 15 do 19 lipca 2024 r.

Formularz-Zapisy-warsztaty letnie Warsztaty z Aglomeracją Wrocławską