Uczestnicy zajęć teatralnych, odbywających się od października w Kobierzyckim Ośrodku Kultury, intensywnie pracują nad warsztatem aktorskim, uczą się pracy nad głosem, oddechem, dykcją, gestem, mimiką i ruchem, a jednocześnie rozwijają twórczą wyobraźnię poprzez tworzenie etiud teatralnych. Zachęcamy do obejrzenia krótkiej formy scenicznej przygotowanej przez grupę ZWIERZyniec.