W roku 2021/2022 Kobierzycki Ośrodek Kultury realizuje projekt Konwersja cyfrowa domów kultury w ramach działania 3.2 “Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W dniach 10 i 12.01.2022 r w Kobierzyckim Ośrodku Kultury odbędzie się pierwszy cykl szkoleń. Zagadnienia poruszane na szkoleniach: narzędzia cyfrowe w praktyce, bezpieczeństwo w sieci, podstawy budowania publiczności, projektowanie działań w sieci, projektowanie planu rozwoju cyfrowego. W szkoleniach wezmą pracownicy KOK, którzy będą pracować na nowych narzędziach cyfrowych.

Kolejnym etapem projektu jest zakup sprzętu, który umożliwi realizację nowych zadań jakie stawia przed sobą Kobierzycki Ośrodek Kultury.