Jak co roku w trakcie wakacji odbędą się półkolonie dla dzieci w wieku 7-12 lat z terenu Gminy Kobierzyce.

Miejscowości, w których odbędą się półkolonie:
Kobierzyce
Tyniec Mały
Bielany Wrocławskie
Wysoka

Terminy półkolonii:
I turnus: 24-28.06.2024
II turnus: 1-5.07.2024
III turnus: 8-12.07.2024

Zajęcia odbywają się w godz. 7:30-16:00.
Dziecko może wziąć udział tylko w jednym turnusie.

Uwaga zmiany!
Nabór kandydatów do uczestnictwa w półkoloniach odbywa się poprzez dokonanie przez rodziców/opiekunów trzech czynności:
– zgłoszenie on-line*
– płatność
– złożenie wydrukowanej deklaracji.

ZGŁOSZENIA ON-LINE BĘDĄ PRZYJMOWANE W DN. 23.04.2024 R. W GODZ. 16:00-20:00 PRZEZ WYPEŁNIENIE FORMULARZA, DO KTÓREGO LINK BĘDZIE DOSTĘPNY W DNIU ZAPISÓW NA STRONIE WWW.KULTURA-KOBIERZYCE.PL

Wysłanie zgłoszenia NIE JEST równoznaczne z przyjęciem dziecka na półkolonie – po zakwalifikowaniu się dziecka rodzic otrzyma wiadomość e-mail w dn. 25.04.2024 r.

WAŻNE DATY:
23.04.2024 (wtorek) zapisy on-line w godz. 16:00-20:00*
25.04.2024 (czwartek) informacja o zakwalifikowaniu się dziecka (poprzez e-mail)
25-30.04.2024 osoby zakwalifikowane:
– dokonują płatności za półkolonie (przelew – 350 zł/turnus)
– składają wypełnione deklaracje dostępne na stronie www.kultura-kobierzyce.pl
Brak wpłaty lub niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją udziału dziecka w półkoloniach – miejsce otrzymuje kolejna osoba z listy.
Nie ma możliwości składania deklaracji drogą e-mailową.

Deklaracje można składać w dn. 25-26.04 i 29-30.04.2024 r.:
KOBIERZYCE siedziba KOK, ul. Ludowa 7, w dn. 25-26.04 i 29-30.04.2024 w godz. 7:00-19:00 (7:00-15:00 pok. 17 lub w godz. 15:00-19:00 portiernia)
ŚLĘZA w piątek 26.04.2024 w godz. 16:00-18:00, ul. Przystankowa 2 (Obiekt Wielofunkcyjny Bielany Wr.)
WYSOKA w piątek 26.04.2024 w godz. 16:00-18:00, ul. Chabrowa 4,
TYNIEC MAŁY w piątek 26.04.2024 w godz. 16:00-18:00, ul. Domasławska 10

Osoby, które nie wezmą udziału w zapisach on-line 23.04.2024 r. będą mogły złożyć wypełnioną deklarację, która weźmie udział w rekrutacji, jednak pierwszeństwo mają osoby zgłoszone on-line w dn. 23.04.2024 r.*

UWAGA! Kobierzycki Ośrodek Kultury w Kobierzycach przyjmuje wpłaty wyłącznie w podanym terminie, prosimy o niedokonywanie wpłat we wcześniejszym terminie. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją dotyczącą półkolonii dostępną na stronie KOK w zakładce „do pobrania”.

*decyduje kolejność zgłoszeń

 

Wszelkie informacje dot. półkolonii

tel. 71 311 12 00, wew. 25
swietlice@kultura-kobierzyce.pl

Marta Filas-Wrona – kierownik działu
tel. 665 261 777
mfilaswrona@kultura-kobierzyce.pl

Katarzyna Maracewicz – specjalista ds. świetlic profilaktyki środowiskowej
tel. 663 981 000
kmaracewicz@kultura-kobierzyce.pl