• Kobierzycki Ośrodek Kultury przypomina o dokonywaniu płatności za trzeci kwartał zajęć. Termin płatności upływa w dniu 3 kwietnia 2023 r. Za nieterminową opłatę zajęć będą pobierane odsetki ustawowe. Numer konta bankowego do wpłaty 2095750004 00000316 2000 0010. Przypominamy, że terminem zapłaty jest data wpływu pieniędzy na konto KOK. UWAGA : Opłata za zajęcia Ceramiki w Wysokiej za trzeci kwartał zostaje pomniejszona o 15 złotych (nieobecność prowadzącego) i wynosi 135 złotych.

 

  • Kobierzycki Ośrodek Kultury informuje, że w dniach 06 do 11 kwietnia 2023 roku nie odbywają się zajęcia sekcyjne Kobierzyckiego Ośrodka Kultury.
  • Kobierzycki Ośrodek Kultury informuje, że w dniach 06 do 12 kwietnia 2023 roku Świetlice Profilaktyczne są zamknięte.