Kobierzycki Ośrodek Kultury rozpoczął cykl szkoleń w ramach projektu “Konwersja Cyfrowa Domów Kultury”. Z dotacji przekazanej na ten cel przez Urząd Gminy Kobierzyce pracownicy i instruktorzy Kobierzyckiego Ośrodka Kultury mogli zaznajomić się z nowym sprzętem, który został zakupiony w ramach projektu.

Podstawą szkoleń jest obsługa sprzętu, dzięki któremu niektóre wydarzenia będą mogły być nadawane na żywo z platform do tego przystosowanych. Pierwszy koncert streamingowy odbędzie się 14 maja. W tym dniu wystąpią chórzyści chóru Diament. Koncert nadawany będzie z Kobierzyckiego Ośrodka Kultury. Wszystko to odbędzie się dzięki zakupionemu sprzętowi z dofinansowania z Funduszy Europejskich, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury w ramach projektu grantowego „Konwersja Cyfrowa Domów Kultury”. W skład zakupionego sprzętu wchodzi nie tylko sprzęt komputerowy, ale także sprzęt audio-video do transmisji wydarzeń na żywo. KOK zakupił: kamery ze sterownikiem, laptopy, monitor 4k i tablet do obsługi kamer. Dodatkowo zakupiliśmy 3 sztuki sprzętu dla osób z problemami słuchowymi tzw. pętlę indukcyjną.  Sprzęt ten może być wykorzystywany przez osoby gorzej słyszące, np. chciałyby być odbiorcami naszych zajęć on-line. Wtedy musiałyby skorzystać z takiego urządzenia. Sprzęt komputerowy w postaci laptopów i kamer może być wykorzystywany przez instruktorów do zajęć. Od października planujemy stworzyć taką ofertę, aby dzieciom i młodzieży nie przepadały zajęcia. W przypadku nieobecności dziecka na niektórych zajęciach w KOK-u, będzie możliwość połączenia się z instruktorem on-line i uczestniczenia w zajęciach z domu. W kwietniu zakupiliśmy oprogramowanie zoom (z funduszy gminnych). Oprogramowanie umożliwia lepszą jakość odbioru zajęć. Jesteśmy pewni, że zakup w/w sprzętu pozwoli na wprowadzenie innowacji i nowinek technologicznych oraz poszerzy ofertę kulturalną, chociażby o wydarzenia streamingowane np. krótkie pokazy sekcji, czy fragmenty zajęć, a może nawet relacje na żywo z półkolonii letnich czy zimowych.

Podsumowując Kobierzycki Ośrodek Kultury wkroczył na nowe tory nowoczesnej technologii. Oprócz tworzonej do tej pory dobrej jakości filmików czy grafiki poszerzamy nasze możliwości o streaming. Wierzymy, że streaming będzie alternatywą uczestniczenia w naszej ofercie kulturalnej dla tych, którzy z różnych powodów nie mogli z niej skorzystać w postaci stacjonarnej. Projekt “Nowa Kultura” powoli staje się “nową rzeczywistością” Kobierzyckiego Ośrodka Kultury.

 

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury realizowany jest w ramach działania 3.2 “Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020