Kobierzycki Ośrodek Kultury podaje nr konta, na które należy wpłacać środki pieniężne za zajęcia kulturalne organizowane przez Kobierzycki Ośrodek Kultury:

BS Kobierzyce nr konta: 209575 0004 0000 0316 2000 0010 z określeniem na dowodzie wpłaty: imię i nazwisko uczestnika oraz dopisek za jakie zajęcia. Brak opłaty w terminie powoduje, że zostaną naliczone odsetki ustawowe za opóźnienie.

Termin płatności upływa 10 października 2023 r.

Kwoty  do zapłaty są w cenniku zajęć w zakładce do pobrania na stronie internetowej KOK.