Uroczyste Wręczenie Nagród Stypendialnych dla Najzdolniejszych Uczniów w Gminie Kobierzyce! 🌟
Wczoraj mieliśmy zaszczyt spotkać się w celu uhonorowania najmłodszych mieszkańców naszej Gminy za ich niezwykłe osiągnięcia w nauce i sztuce. To wydarzenie było dla nas wszystkich niezwykle ważne, ponieważ chcieliśmy docenić wysiłek i determinację utalentowanych wychowanków naszych szkół.
Już od 2003 roku Gmina Kobierzyce prowadzi Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów, który ma na celu promowanie i wsparcie materialne dla tych, którzy osiągają wybitne wyniki w różnych dziedzinach nauki i sztuki. Dzięki temu wsparciu, widzimy jak rosną ich aspiracje a aktywność w szkole staje się jeszcze bardziej owocna.

Stypendia przyznawane są uczniom szkół podstawowych klas od IV do VIII, którzy osiągają niezwykle imponujące wyniki:
• Średnia ocen wynosi co najmniej 5,8.
• Zdobywają szczególne osiągnięcia w konkursach i olimpiadach.
• Osiągają wybitne sukcesy w dziedzinie sztuki.
Dyplomy oraz upominki zostały osobiście wręczone przez: Wójta Gminy Kobierzyce – Ryszarda Pacholika, Zastępcę Wójta Gminy Kobierzyce – Piotra Kopcia oraz Czesława Stadnika – Zastępcę Przewodniczącego Rady Gminy.
To wyjątkowe wydarzenie nie tylko podkreśliło znaczenie edukacji i wsparcia uzdolnionej młodzieży, ale też przypomniało, że to właśnie oni tworzą przyszłość Gminy Kobierzyce.
Warto zaznaczyć, że wyróżnionych zostało ponad 100 osób, co świadczy o ogromnej liczbie młodych talentów, które kształcą się i mieszkają na terenie naszej gminy.
Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym, życząc im dalszych sukcesów i inspirujących osiągnięć. 🌟📚🎨