Kobierzycki Ośrodek Kultury przypomina ,

że 10 października 2023r. upływa termin obowiązkowych opłat za zajęcia kulturalne

Numer konta: BS Kobierzyce 20 9575 0004 0000 0316 2000 0010

 Nieterminowe wpłaty skutkują naliczaniem ustawowych odsetek