1211/4/21

  • Na zgłoszenia ofert Zamawiający oczekuje w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.08.2021 r. do godz. 12.00

Ofertę należy złożyć elektronicznie z opisem – Oferta na najem urządzeń zabawowych na Imprezy Sołeckie 2021”, adres e-mail: imprezy@kultura-kobierzyce.pl (prosimy o upewnienie się czy e-mail dotarł) lub w sekretariacie KOK w Kobierzycach (ul. Ludowa 7 Kobierzyce) również z dopiskiem na kopercie „Oferta na najem urządzeń zabawowych na Imprezy Sołeckie 2021”

Klauzula informacyjna dla kontrahentów pdf

zapytanie ofertowe imp. sołeckie-dmuchańce kopia

zapytanie ofertowe imp. sołeckie-dmuchańce kopia

zał. 1-formularz-ofertowy

zał. 2_umowa-wzór

zał.3-protokół odbioru

zał. 3 do umowy-wykaz urządzeń

zał.4-oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu

zał. 4-tabela nr 1_do umowy

zał. 5-Tabela nr 2