Kobierzycki Ośrodek Kultury informuje, że na e-maile wysyłane są w dniu dzisiejszym (07.06.2022) potwierdzenia zakwalifikowania dziecka na półkolonie. Na e-mail otrzymują Państwo numer, który można sprawdzić z listą dostępną na stronie www.kultura-kobierzyce.pl

Po zakwalifikowaniu dziecka jako uczestnika półkolonii rodzic wnosi opłatę w wysokości 250 zł za tydzień na nr konta :

20 9575 0004 0000 0316 2000 0010 ( w tytule : półkolonie w KOK, tydzień I, imię i nazwisko dziecka, miejsce, np. Kobierzyce lub Ślęza, lub Tyniec Mały). Jeżeli do dnia 14.06.2022 roku, rodzic bądź opiekun prawny nie wpłaci wyznaczonej kwoty będzie to jednoznaczne z rezygnacją udziału dziecka w półkoloniach i zostanie ono automatycznie wykreślone z listy uczestników (przy czym za dzień zapłaty liczony jest dzień uznania rachunku KOK).

Lista zakwalifikowanych osób na półkolonie kulturalne „Akcja lato 2022”

iNFORMACJA-O-WYNIKACH-PÓŁKOLONIE-_1_