Kobierzycki Ośrodek Kultury przypomina ,

że 10 stycznia 2024  r. upływa termin obowiązkowych opłat za zajęcia kulturalne

Numer konta: BS Kobierzyce 20 9575 0004 0000 0316 2000 0010

Nieterminowe wpłaty skutkują naliczaniem ustawowych odsetek