Kobierzycki Ośrodek Kultury informuje, że w dniu 14.03.2023 r. nie odbędą się zajęcia z p. Michałem Skawińskim (solo latino). Zajęcia są odwołane z powodu choroby osoby prowadzącej zajęcia. Instruktor powiadomi uczestników o terminie odrobienia zajęć.