W dniu 14.05.2022 r. w Kobierzyckim Ośrodku Kultury odbył się koncert chóru Diament. Koncert po raz pierwszy był streamowany. Można go było obejrzeć w intrenecie na żywo.
Sobotnie streamowane wydarzenie możliwe było dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Funduszy Europejskich, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury w ramach projektu grantowego „Konwersja cyfrowa domów kultury”. Wspomnę tylko, że w dniu 08.10.2021 została podpisana umowa na realizację grantu. Wysokość środków jakie otrzymaliśmy z Funduszu Europejskiego pozostającego w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury to kwota 109 900 zł.

Środki te zostały przeznaczone m.in. na zakup sprzętu audio-video do transmisji online i streamingu. Dzięki tym środkom możemy robić wydarzenia online.
W tym dniu chórzyści zaprezentowali znane i lubiane utwory z kanonu polskiej muzyki rozrywkowej: „Prawy do lewego”, „Mój przyjacielu”, „Nie zapomnisz nigdy”, „ Niebieskie tramwaje”, „Tych lat nie odda nikt”, „Radość o poranku”, „Żeby szczęśliwym być”, i inne.
Kolejne wydarzenie streamowane odbędzie się w dniu 28.05.2022 r.
Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury realizowany jest w ramach działania 3.2 “Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020