Zapraszamy do udziału w Konkursie na „Najpiękniejszy Ogród w Gminie Kobierzyce 2023”.

Konkurs składa się z trzech etapów. W pierwszym etapie, trwającym do 31 lipca 2023, czekamy na zgłoszenia, które należy wysyłać na adres mailowy: konkurs@kultura-kobierzyce.pl

Zgłoszenie musi zawierać:

  1. imię i nazwisko Uczestnika, adres zamieszkania, dane kontaktowe: nr telefonu oraz adres e-mail,
  2. maksimum 5 zdjęć ogrodu zgłaszanego do konkursu – ogród musi się znajdować na terenie gminy Kobierzyce;
  3. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na potrzeby konkursu oraz na opublikowanie w materiałach promocyjnych Konkursu jego imienia i nazwiska wraz z nazwą miejscowości, w której znajduje się zgłaszany ogród,
  4. wyrażenie zgody na publikację zdjęć ogrodu.

W drugim etapie, kończącym się 11 sierpnia 2023 komisja konkursowa na podstawie fotografii wybierze te ogrody, które zostaną ocenione na żywo podczas wizytacji (po uprzednim umówieniu terminu z właścicielami).

Głównego laureata, oraz osoby wyróżnione poznamy pod koniec sierpnia. Uroczyste wręczenie nagród, których dokonają wójt gminy Kobierzyce i dyrektor Castoramy w Bielanach Wrocławskich nastąpi 27 sierpnia podczas Dożynek Gminnych.

Fundatorem nagrody głównej i wyróżnień jest sklep Castorama w Bielanach Wrocławskich. Wśród nagród znajduje się kosiarka spalinowa i karty podarunkowe Castoramy.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu.

Regulamin Najpiękniejszy ogród w gminie Kobierzyce 2023
zał. 1 Karta zgłoszeniowa
zał. 2 Klauzula Informacyjna i Oświadczenia