Informacja z wyboru oferty (nr sprawy:             1211/8/20).                                                                                                

Dotyczy: Sprzątanie stadionu sportowego w Kobierzycach ul. Sportowa i terenu przyległego podczas imprezy pn. Dożynki Gminne 2020- 29-30.08.2020

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami lub linkami):
informacja o wyborze oferty (2)