Kobierzycki Ośrodek Kultury informuje, że zajęcia kulturalne organizowane w obiektach: Bielany Wr., Tyniec Mały, Kobierzyce, Ślęza i Wysoka odbywają się do dnia 21.12.2022 r. Przerwa świąteczna trwa do 01.01.2023 r. Zajęcia wznawiamy 02.01.2023 r.
Zajęcia w świetlicach profilaktyki środowiskowej odbywają się do dnia 22.12.2022 r. Wznowienie zajęć nastąpi od 02.01.2023 r.