Wiek: od 9 lat (Kobierzyce), od 7 lat (Bielany Wr.)

Zajęcia: płatne

Miejsce: Kobierzyce i Bielany Wr. (szkoła)

Dodatkowe informacje: tel. 663-994-000, 669 627 200, 608 329 418

 

Warsztaty teatralne adresowane są dla dzieci w wieku od 7 lub 9 lat i mają charakter ogólnorozwojowy z uwzględnieniem: treningu ciała jako podstawą działania scenicznego, która to  pozwala aktorom na nagłą zmienność nastrojów i emocji, na kreowanie skrajnie różnych postaci. Treningi połączone są z rytmiką i nauką oddychania – tzw. oddech z użyciem przepony, dzięki któremu lepiej panujemy nad ruchem i głosem oraz poprawnej wymowy i artykulacji dźwięków. Odbywa się to poprzez szereg ćwiczeń rozgrzewających i rozluźniających aparat mowy.  Dzieci w roku 2022/23 brały udział w wyjazdach do teatru: ATM, Teatr Lalek, Muzyczny Teatr Capitol. Wyjazdy integrują dzieci, a także są doskonałą lekcją sztuki teatralnej (poznają różne formy teatralne).