W trakcie ferii zimowych odbędą się półkolonie dla dzieci w miejscowościach: Kobierzyce, Tyniec Mały, Bielany Wrocławskie oraz Wysoka.

 

Zapisy na półkolonie odbędą się w dniu 14.11.2023 r. (wtorek) w godz. 16.00-18.00 w:

– Kobierzyce ul. Ludowa 7, II piętro, pok. 16

– Tyniec Mały ul. Domasławska 10, sala kontenerowa-plastyczna

– Ślęza ul. Przystankowa 2 (Obiekt Wielofunkcyjny Bielany Wr.)

– Wysoka, ul. Chabrowa 4

 

Terminy półkolonii:

I turnus: 15.01.2024 – 19.01.2024

II turnus: 22.01.2024 – 26.01.2024

 

Koszt: 350 zł/turnus/1 osobę

 

W półkolonii mogą wziąć udział dzieci w przedziale wiekowym od 7 do 12 lat.

Dziecko może wziąć udział tylko w jednym turnusie.

 

Wypełnione deklaracje zgłoszeniowe (dostępne na stronie www.kultura-kobierzyce.pl lub w siedzibie Kobierzyckiego Ośrodka Kultury) należy składać wyłącznie w wersji papierowej w dniu 14.11.23r. w godz. 16:00-18.00

NIE MA MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA DEKLARCJI DROGĄ E-MAILOWĄ!

 

 

WAŻNE DATY DLA RODZICÓW:

 

14.11.2023 – zapisy w godz. 16.00-18.00

29.11.2023 – ogłoszenie wyników rekrutacji na stronie KOK www.kultura-kobierzyce.pl

(rodzic ma możliwość sprawdzenia wyników rekrutacji na podstawie numeru nadanego w dniu składania deklaracji)

4.12.2023-8.12.2023 przyjmowanie wpłat za udział dzieci zakwalifikowanych (350 zł/turnus)

 

UWAGA!  Kobierzycki Ośrodek Kultury w Kobierzycach przyjmuje wpłaty wyłącznie w podanym terminie, prosimy o niedokonywanie wpłat we wcześniejszym terminie.

 

 

Półkolonie będą odbywały się w:

Kobierzyce –  Szkoła podstawowa z Kobierzycach, ul. Parkowa 7

Tyniec Mały – Zespół Szkolno- Przedszkolny w Tyńcu Małym, ul. Szkolna 2

Bielany Wrocławskie – Zespół Szkolno- Przedszkolny w Bielanach Wrocławskich, ul. Akacjowa 1

Wysoka – Zespół Szkolno- Przedszkolny w Wysokiej, ul. Chabrowa 99

 

Dokumenty do pobrania:

Do pobrania/Regulaminy

harmonogram zajęć

opis działań