Plakat urodzinowy Kobierzyckiego Ośrodka Kultury

Dzisiaj, 19 lutego 2020 świętujemy 37. urodziny naszego ośrodka kultury. To wspaniały wiek! Jesteśmy już na tyle dojrzali, by mieć za sobą różne nieporadności lat wcześniejszych i ważne doświadczenia, i na tyle młodzi, by eksponować energię do działania, pomysły i chęci. By tworzyć nowe projekty, animować ciekawe zdarzenia i być razem z Państwem!Dokładnie przed 37 laty, 19 lutego 1983 roku uroczyście przecięto wstęgę podczas otwarcia ówczesnego Gminnego Ośrodka Kultury. Miejsca, które miało się stać ważną kulturotwórczą placówką. Wpis w pierwszej kronice GOK tak mówi o tym zdarzeniu: „Moment, na który czekali wszyscy. Naczelnik gminy Kobierzyce Włodzimierz Patalas i dyrektor Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego Wrocławia i Miasta Wrocławia Stanisław Krotoski – otwierając tym samym nowy rozdział w życiu kulturalnym gminy”. Przy wpisie znajduje się zdjęcie uwieczniające ten moment i osoby, o których mowa. Z prawej zaś strony stoi pierwszy dyrektor ośrodka – Bogdan Genderka.
Wkrótce kronika zaczęła się wypełniać autografami artystów i gości. Pierwsi wpisali się Zdzisław Salamonowicz i Wesoła Ferajna, czyli warszawski kabaret podwórkowy, który wystąpili 6 maja 1983. A potem byli następni. Ale to już kolejna historia…