Od 2021 roku Kobierzycki Ośrodek Kultury realizuje projekt przeprowadzany przez Narodowe Centrum Kultury pn. “Konwersja Cyfrowa Domów Kultury”. W ramach grantu otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszy Europejskich. W październiku ubiegłego roku została podpisana umowa na realizację projektu w wysokości 109 900 zł.

W czerwcu 2022 r. kończy się realizacja projektu.

Za otrzymane środki zakupiono sprzęt audio-video do transmisji online i streamingu, sprzęt komputerowy z akcesoriami i oprogramowaniem oraz sprzęt dla osób niepełnosprawnych (domowa pętla indukcyjna). Domowa pętla indukcyjna ma za zadanie pomóc osobom słabo-słyszącym w polepszeniu jakości słyszenia. Sprzęt ten może być przydatny podczas zajęć on-lin lub do odbioru koncertów streamowanych.

W ramach wkładu własnego KOK zakupił licencje zoom, które pozwalają na transmisję on-line. Od stycznia 2022 r. odbywały się różnego rodzaju szkolenia,  podczas których pracownicy i instruktorzy mogli zaznajomić się ze specyfiką grantu a także zapoznać się z nowym sprzętem. Podstawą szkoleń finansowanych przez KOK była obsługa zakupionego sprzętu. Dzięki szkoleniom stworzyliśmy pierwszą ofertę kulturalną on-lin dla naszej społeczności lokalnej (ale nie tylko dla niej). Pierwsze wydarzenia, które miały miejsce 14.05.2022 r i 28.05.2022 r. były nadawane na żywo z platform do tego przystosowanych. Pierwszy koncert streamingowy odbył się przy udziale chóru Diament. Kolejne wydarzenie odbyło się 28.05.2022 r. z udziałem sekcji wokalnych i baletu Kobierzyckiego Ośrodka Kultury. Miło nam było usłyszeć pozytywne głosy, że streaming takich wydarzeń jest potrzebny, ponieważ podopiecznych KOK mogli zobaczyć dziadkowie (niejednokrotnie osoby starsze), rodzice czy znajomi, którzy osobiście nie mogli dotrzeć na wydarzenie.

Dzięki projektowi już dziś możemy powiedzieć, że zaczynamy tworzyć nowe, optymalne warunki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji.

Podczas realizacji projektu nawiązaliśmy współpracę z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym w Wierzbicach. Dzięki naszym wspólnym działaniom podopieczni zakładu mają możliwość udziału w zajęciach artystycznych, które zrealizujemy. Wśród zaproponowanych przez nas zajęć znalazły się: plastyka, ceramika oraz udział w zajęciach instrumentalno-wokalnych z zespołem folklorystycznym Jarzębina. Dzieci już uczestniczyły w pierwszych zajęciach (plastyka i muzyka). Szczególnie przypadły im do gustu zajęcia plastyczne. Zajęcia będą kontynuowane po przerwie wakacyjnej.

Wszystkie przeprowadzane przez nas działania dają nam większe możliwości w sferze funkcjonowania domu kultury zarówno w czasach, gdy zajęcia, koncerty i inne wydarzenia prowadzone będą jedynie on-line. Dzięki temu projektowi jesteśmy zabezpieczeni na wypadek ograniczenia naszej działalności. Grant zwiększył zasięg i poszerzył grupę odbiorców naszych działań realizowanych w normalnym trybie. Do napisania projektu grantowego skłoniła nas sytuacja związana pandemią COVID-19. Przez pandemię zachwiana została relacja z naszymi odbiorcami (dziećmi, os. dorosłymi). Zerwany został kontakt z niektórymi podmiotami np. ze stowarzyszeniami, szkołami. Brak możliwości sprzętowych zapoczątkował poszukiwanie środków finansowych.

Dzięki nowej technologii pojawią się nowe pomysły i inne spojrzenie na to wszystko co do tej pory wykonywaliśmy. Nieosiągalne dotąd cele będą na wyciągnięcie ręki. Będziemy otwarci na ludzi, znikną bariery.

Zakupiony sprzęt audio-video i komputerowy pozwoli nam na wprowadzenie innowacji i nowinek technologicznych oraz poszerzy ofertę kulturalną, chociażby o wydarzenia streamingowane np. krótkie pokazy sekcji, czy fragmenty zajęć, a może nawet relacje na żywo z półkolonii letnich czy zimowych.

Kobierzycki Ośrodek Kultury poprzez udział w grancie wkroczył na nowe tory nowoczesnej technologii. Oprócz tworzonej do tej pory dobrej jakości filmików czy grafiki poszerzyliśmy nasze możliwości o streaming i zajęcia on-line. Jesteśmy pewni, że nasze nowe działania będą alternatywą uczestniczenia w naszej ofercie kulturalnej dla tych, którzy z różnych powodów nie mogli z niej skorzystać w formie stacjonarnej. Projekt “Nowa Kultura” powoli staje się “nową rzeczywistością” Kobierzyckiego Ośrodka Kultury.

Już dziś zapraszamy do udziału w wydarzeniach on-lin (w KOK) oraz niektórych zajęciach on-line organizowanych w Kobierzycach. Więcej informacji przeczytają Państwo na stronie www.kultura-kobierzyce.pl . Informacje te zamieszczone będą pod koniec wakacji.

Wkrótce rozpoczęcie Akcji Lato, serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji na żywo z naszej półkolonii w Kobierzycach. Relacja rozpocznie się o godzinie 11.00 w dniu 27.06.2022 r.

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury realizowany jest w ramach działania 3.2 “Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020