Informacja o wyborze ofert dot. Nr sprawy: 1211/9/22

Dotyczy:  Ochrony fizycznej podczas imprezy masowej w dniu 28.08.2022 r. pn. „Dożynki Gminne 2022″

Informacja o wyborze oferty – ochrona