Szanowni Państwo, poniżej informacja z otwarcia ofert na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.” Wykonanie usługi kompleksowego utrzymania czystości budynku Kobierzyckiego Ośrodka Kultury przy ul. Ludowej 7 w Kobierzycach”. Numer sprawy: 1211/14/2019

wprowadzono: 22.11.2019r.

Informacja z otwarcia ofert-wykonanie usługi kompleksowego utryzmania czystości