Nr. sprawy 1211/9/22

Organizator informuje, iż zmianie ulega ogłoszenie o konkursie ofert na ochronę fizyczną podczas imprezy masowej w dniu 28.08.2022 r. „Dożynki Gminne 2022” na stadionie sportowym w Kobierzycach tj. pkt. VIII podpunkt 1, pkt. IX podpunkt 1, 2 oraz pkt. XII podpunkt 5 w ten sposób, iż:


pkt. VIII

1. Termin składania ofert upływa w dniu 20.05.2022 r. do godz. 16.00

pkt. IX

1. Weryfikacja formalna do dnia: 25.05.2022 r.
2. Weryfikacja merytoryczna do dnia: 31.05.2022 r.

pkt. XI

5. Zamawiający przewiduje zawrzeć umowę do dnia 10.06.2022 od Wykonawcy wyłonionego w postępowaniu.