Zmiana treści ogłoszenia o konkursie ofert „Usługa cateringowa podczas Dożynek Gminnych w dniu 30.08.2020 r. odbywających się na stadionie sportowym w Kobierzycach”.

nr sprawy: 1211/6/20                                                                                 z dnia 18.03.2020

Organizator informuje, iż zmianie ulega ogłoszenie o konkursie ofert na „Usługa cateringowa podczas Dożynek Gminnych w dniu 30.08.2020 r. odbywających się na stadionie sportowym w Kobierzycach”tj. pkt. IX, podpunkt 1, 2 w ten sposób, iż:

 

pkt. IX

  1. Weryfikacja formalna do dnia: 19.03.2020 r.
  2. Weryfikacja merytoryczna do dnia: 31.03.2020 r.