Wójt Gminy Kobierzyce ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Kobierzyckiego Ośrodka Kultury w Kobierzycach z siedzibą w Kobierzycach,

adres: 55-040 Kobierzyce, ul. Ludowa 7

Szczegóły w załączniku:

Załącznik 1 – Ogłoszenie