1211/3/20

29-30.08.2020 – Dożynki festiwal zespołów ludowych, występy gwiazd – impreza masowa (tj. podlega ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych z późniejszymi zmianami (tj. z dnia 4 grudnia 2015 r., Dz. U. z 2015 r., poz. 2139).

ORGANIZATOR

Kobierzycki Ośrodek Kultury

Adres: ul. Ludowa 7, 55-040 Kobierzyce

Tel.: 0-71/3111-200 wew.21
e-mail i tel. osoby prowadzącej sprawę: imprezy@kultura-kobierzyce.pl , tel. 669-627-200 , 71/3111-200 wew.22, Jacek Schmuland 663-785-000, email: jschmuland@kultura-kobierzyce.pl.

Na zgłoszenia ofert oczekujemy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.03.2020 r. do godz. 16:00

Ofertę należy złożyć elektronicznie z opisem „Oferta na wynajem stanowisk handlowych i usługowych Dożynki Gminne-Kobierzyce2020”, adres e-mail: imprezy@kultura-kobierzyce.pl (prosimy o upewnienie się czy e-mail dotarł) lub w sekretariacie KOK w Kobierzycach (ul. Ludowa 7 Kobierzyce) również z dopiskiem na kopercie „Oferta na wynajem stanowisk handlowych i usługowych Dożynki Gminne-Kobierzyce 2020”.

konkurs_ofert-obsluga_dozynek_2020

zał.1-regul. imp.masowej-Dozynki_2020

zał. 2-formularz-ofertowy_Dozynki_2020

zał. 3 -wzor_umowa_Dożynki_2020

zał. 4-wykaz artykułów_Dozynki_2020

zał.5-mapka dożynki 2020_stoiska

zał. 6_Klauzula informacyjna dla kontrahentów pdf