Konkurs ofert-wykonanie kompleksowej naprawy pokrycia dachowego  wraz z robotami towarzyszącymi: remont kominów, wymiana orynnowania i rur spustowych, wymiana instalacji odgromowej oraz wymiana wyłazu dachowego.

unieważnienie postępowania

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami lub linkami):

Zapytanie

Załacznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik 2 – wykaz robót

Opis stanu istniejącego