1211/4/20

Kobierzycki Ośrodek Kultury

Ul. Ludowa 7

55-040 Kobierzyce

NIP: 896-12-41-370

Tel: 071-3111-200 wew. 21 (sekretariat)

e-mail: imprezy@kultura-kobierzyce.pl

  • Termin składania ofert upływa w dniu 20.02.2020 r. do godz. 16.00
  • Oferty należy składać osobiście lub przesłać na adres (Kobierzycki Ośrodek Kultury, ul. Ludowa 7, 55-040 Kobierzyce z dopiskiem: oferta na wynajem ogrodzeń i barierek- Dożynki Gminne 2020) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: imprezy@kultura-kobierzyce.pl

zapytanie_ofertowe_ogrodzenie

zał. 1-formularz_ofertowy_ogrodzenie

zał. 2_oswiadczenie_ogrodzenia

zał.3_zamówienie_wzór zapytanie_ofertowe_ogrodzenie

zał. 4_Klauzula informacyjna dla kontrahentów pdf