Kobierzycki Ośrodek Kultury

Ul. Ludowa 7

55-040 Kobierzyce

NIP: 896-12-41-370

Tel: 071-3111-200 wew. 21 (sekretariat)

e-mail: egrabowska@kultura-kobierzyce.pljschmuland@kultura-kobierzyce.pl

Termin składania ofert upływa w dniu 16.05.2022 r. do godz. 16.00

Oferty należy składać osobiście lub przesłać na adres (Kobierzycki Ośrodek Kultury, ul. Ludowa 7, 55-040 Kobierzyce z dopiskiem: oferta na ochronę fizyczną podczas imprezy masowej w dniu 28.08.2022 r. „Dożynki Gminne 2022”  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: egrabowska@kultura-kobierzyce.pljschmuland@kultura-kobierzyce.pl

zał. 1-formularz_ofertowy_ochrona
zał. 2_oswiadczenie_ochrona
zał.3_oświadczenie o zobowiązaniu
zał. 4_oswiadczenie
zał.5-regul. imp.masowej-Dozynki_2022
zał.6_umowa ochrona_wzór
Zał.7_scenariusz-ochrona
Zał. 8_regulamin-stadionów-i-boisk-sportowych
zał.9_prot. przekazania obiektu ochronie
zał.10_harmonogram_pracy_ochrony
zapytanie_ofertowe_ochrona